logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5157
Meno kňaza : Pavol (Sielnica, 1580)
Pcmeno kňaza : pavol1580sielnica
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 847
Poradie : 187460
Citát : Paulus.Occurrit 1580. plebanus in Szielnicz. De quo notatur, quod confessioni montanarum cittum subscriptus comparet. (Schemat. hist. Neosol. 1776. 95.)
Preklad : Pavol. V r. 1580 bol farárom v Sielnici. Je o ňom poznamenané, že podpísal konfesiu banských miest. (Schemat. hist. Neosol. 1776. 95.)

Číslo záznamu : 29792
Meno kňaza : Pavol (Sielnica, 1580)
Pcmeno kňaza : pavol1580sielnica
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 152
Poradie : 12160
Citát : Pavel
1580 bol farárom v Sielnici. T. r. podpísal na synode v Kremnici konfesiu banských miest a bohoslužobný poriadok. Matunák CDK s. 83.