logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOrdódy, Teodor

Iné mená:

Ordódy de Eadem et Alsó-Leszkó Theodorus.

Tituly:

kanonik Ostrihomskej kapituly

Životopisné dáta:

* 14. septembra 1801, Bohatá, časť Hurbanova, okr. Komárno – † 30. (31.) marca 1864, Ostrihom

Životopis:

Štúdium filozofie a teológie absolvoval v Seminári sv. Štefana. Za kňaza bol vysvätený 26. marca 1825. Bol kaplánom vo Veľkom Kýre v novozámockom okrese, od r. 1828 v Tvrdošovciach, v r. 1832 v Bajóte. 12. decembra t. r. bol vymenovaný za farára v Bajtave v okrese Nové Zámky, od apríla 1837 v Kamenici nad Hronom, kde bol od r. 1848 zastupujúcim dekanom dunajsko-hontianskeho dištriktu. Od 19. januára 1850 bol v Drégelypalánku, kde bol zároveň dekanom dištriktu Drégely. 30. mája 1854 sa stal ostrihomským kanonikom. Po posviacke baziliky v r. 1856 sa stal prvým katedrálnym farárom a rektorom altárie Nanebovzatia Prebl. Panny Márie. V r. 1859 bol menovaný za opáta Opátsta sv. Egídia v Kopernici. 31. decembra 1862 sa chorľavý a zoslabnutý zriekol farnosti. Cítiac blízku smrť sa v r. 1863 postaral o urobenie hrobky. Zomrel na žlčové kamene. Bol to muž plného života, nábožná duša, horlivý pastier, vynikajúci skromnosťou a zrelosťou úsudku.
V rokoch 1829-1832 uverejňoval poéziu v periodiku Uránia.
V rukopise zanechal list Óda ő emin, Rudnay Sándor magyarországi herczegprímás tiszteletére.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bajtava 1832 dec. 12.1 1837 apr. 12. Ordódy, Teodor farár
Kamenica nad Hronom 1837 apr. 12. 1850 jan. 19. Ordódy, Teodor farár
Drégelypalánk (Maďarsko) 1850 jún 19. 1854 - - Ordódy, Teodor farár
Ostrihom I.(Maďarsko) 1856 - - 1862 dec. 31. Ordódy, Teodor farár