logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4955
Meno kňaza : Ordódy, Teodor
Pcmeno kňaza : ordodyteodor
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 831-832
Poradie : 185440
Citát : Ordódy de Eadem et Alsó-Leszkó Theodorus.Natus 14. Sept. 1801. in Bagota. Philosophiam et theologiam in semín. s. Stephani 1824. terminavit. 1825. in instituto presbyterorum transegit. 26. Mart. e. a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nagy-Kér, 1828. in Tardoskedd, 1832. in Bajóth. 12. Dec. ejusd. a. nominatus parochus in Bajtha. Hinc 12. Apr. 1837. in Kövesd, ubi ab 1848. ADiac. surr. distr. Hont. Danubialis. Inde 19. Jan. 1850. in Drégely-Palánk, ubi simul VADiac. ord. distr. Drégelyensis. 30. Maji 1854. installatus canonicus Strig. 1856. post consecrationem Basilicae primus parochus cathedralis ac rector altariae B. M. V. Annunt. 1859. abbas s. Aegydii de Kaproncza. 31. Dec. 1862. resignavit parochiam ob deficientes vires corporis. Praesentiens vicinam mortem 1863. tumbam sibi fieri curavit. † 30. Martii 1864. ex morbo calculi. Fuit vir integritate vitae, animi pietate, zeli pastoralis ardore, summae modestiae ac judicii maturitate eminens.
Preklad : Ordódy Teodor. Narodil sa 14. septembra 1801 v Bohatej. Filozofiu a teológiu ukončil v r. 1824 v seminári sv. Štefana. V r. 1825 čakal v kňazskom ústave. 26. marca t. r. bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Veľkom Kýre, od r. 1828 v Tvrdošovciach, v r. 1832 v Bajóte. 12. decembra toho roka bol vymenovaný za farára v Bajtave, 12. apríla 1837 v Kamenici nad Hronom, kde bol od r. 1848 zastupujúcim dekanom dunajsko-hontianskeho dištriktu. Od 19. januára 1850 bol Drégelypalánku, kde bol zároveň dekanom dištriktu Drégely. 30. mája 1854 bol inštalovaný za ostrihomského kanonika. V r. 1856 po konsekrácii baziliky sa stal prvým katedrálnym farárom a rektorom altárie Nanebovzatia Prebl. Panny Márie. V r. 1859 opátom Opátstva sv. Egídia v Kopernici. 31. decembra 1862 sa zriekol farnosti kvôli chýbajúcim telesným silám. Cítiac blízku smrť sa v r. 1863 postaral o urobenie hrobky. † 30. marca 1864 na žlčové kamene. Bol to muž plného života, nábožná duša, horlivý pastier, vynikajúci skromnosťou a zrelosťou úsudku.