logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNozdrovický, Štefan Augustín

Tituly:

biskup, mecén

Životopisné dáta:

* 1680?, Nozdrovice, dnes súčasť Košece, okr. Ilava – † 1. mája 1748, Nitra

Životopis:

Dátum jeho narodenia nie je známy. Po skončení gymnaziálnych a filozofických štúdií ho poslali do viedenského Pázmanea. Ako vynikajúceho študenta teológie ho už vo štvrtom ročníku vysvätili za kňaza. Pokračoval v štúdiu a získal doktorát teológie. V pastorácii pôsobil v rokoch 1710-1711 v Horných Kočkovciach, zároveň spravoval púchovskú farnosť, ďalej v rokoch 1711-1719 v Dubnici nad Váhom. V r. 1719 ho vymenovali za čestného a následne za sídelného nitrianskeho kanonika, 15. novembra 1720 ho kapitula zvolila za rektora biskupského seminára. Túto funkciu zastával až do konca apríla 1726. Medzitým bol vymenovaný za prepošta Prepoštstva blahoslavenej Panny Márie, potom za titulárneho biskupa katarského. Ako blízky spolupracovník a zástupca nitrianskych biskupov Ernesta Harracha a Imricha Esterháziho mal účasť na bohatej činnosti v riadení diecézy. V rokoch 1738-1739, keď Nitru postihla cholera, svojou dobročinnosťou zmierňoval biedu a podporoval úradné opatrenia proti rozšíreniu tejto pohromy. Pre vynikajúce kvality a dôkladnú znalosť práva ho vymenovali za člena a radcu kráľovského súdneho tribunálu (sedemčlenná tabuľa).
Bol známy ako vynikajúci kazateľ. Okrem dobročinnosti sa do dejín zapísal aj ako zakladateľ rôznych nadácií: 7. januára 1744 zložil 2000 forintov v Nitrianskej kapitule ako štipendium pre študentov pochádzajúcich z príbuzenstva; 9. januára 1744 založil 1600-forintový kapitál pre dievčatá z príbuzenstva, ktoré sa mali vydávať; v r. 1743 spolu s kanonikom Pavlom Tarnócim zložil 2550 forintov na omšovú základinu v Katedrálnom chráme v Nitre. V bolešovskom farskom kostole dal na vlastné náklady zhotoviť bohato zdobený oltár; pre dobro tamojšieho farára založil 500-forintovú omšovú fundáciu. V závete zanechal 500 forintov na každoročné anniversarium; 800 forintov na sv. omše slúžené belušským, dubnickým, kočkovským, púchovským a štiavnickým farárom; 200 forintov pre Rehoľu piaristov, 200 forintov na spevácky zbor mládeže z gymnázia.

Pramene:

Czeizel, G.: A Szent-Ferenc-Rendiek Nyitrán. Nitra 1911, s. 111-114; Judák, V.: Svätý Svorad, patrón mesta Nitry. Nitra 1999, s. 17; Stránsky, A. - Cserenyey, Š.: Dejiny biskupstva nitrianskeho. Trnava 1933, s. 241; Vagner, J.: Adalékok a nyitrai székes-káptalan történetéhez. Nitra 1896, s. 298-302.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horné Kočkovce - Púchov II. 1709 - - 1711 - - Nozdrovický, Štefan Augustín farár zároveň Púchov,Beluša
Púchov 1709 - - 1711 - - Nozdrovický, Štefan Augustín farár zároveň Beluša, Kočkovce
Beluša 1709 apr. - 1711 - - Nozdrovický, Štefan Augustín farár zároveň Púchov, Kočk.
Dubnica nad Váhom 1711 - - 1719 - - Nozdrovický, Štefan Augustín farár