logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNagy, Ján Krstiteľ (Tab, -1826)

Iné mená:

Nagy Joannes Bapt.

Životopisné dáta:

† 28. marca 1826, Tab, Maďarsko

Životopis:

Bol členom zrušenej Spoločnosti Ježišovej. Jej zrušenie ho našlo v seminári v Rábe ako dómskeho kazateľa. Neskôr pôsobil od r. 1784 v Trnave, od r. 1787 v Bratislave. 26. júla 1788 sa stal miestnym kaplánom v Boldogu. 25. augusta 1789 bol menovaný a 23. októbra t. r. ustanovený za farára v Blatnom. Odtiaľ prešiel v r. 1804 do Slovenského Grobu, kde pracoval až do r. 1816. Potom odišiel do kňazského domova.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Boldog 1788 júl 26. 1789 okt. 23. Nagy, Ján Krstiteľ (Tab, -1826) farár
Blatné 1789 okt. 23. 1804 - - Nagy, Ján Krstiteľ (Tab, -1826) farár
Slovenský Grob 1804 - - 1816 - - Nagy, Ján Krstiteľ (Tab, -1826) farár