logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4679
Meno kňaza : Nagy, Ján Krstiteľ (Tab, -1826)
Pcmeno kňaza : nagyjankrstitel1826tab
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 808
Poradie : 182680
Citát : Nagy Joannes Bapt.Fuit abolitae Societatis Jesu presbyter. Cassatio illum in collegio Jaurinensi invenit qua concionatorem dom. in cathedrali et operarium hungaricum. Postea applicationem exspectavit ab 1784. Tirnaviae, ab 1787. Posonii. 26. Jul. 1788. factus capellanus localis in Boldogfalva. Hinc 25. Aug. 1789. nominatus et 23. Oct. e. a. investitus parochus in Sárfő. Inde 1804. transivit ad Tótgurab, ubi usque 1816. operatus est. Instituto emer. parochorum adscriptus. † 28. Mart. 1826. in Tab.
Preklad : Nagy Ján Krstiteľ. Bol členom zrušenej Spoločnosti Ježišovej. Jej zrušenie ho našlo v seminári v Rábe ako dómskeho kazateľa. Neskôr pôsobil od r. 1784 v Trnave, od r. 1787 v Bratislave. 26. júla 1788 sa stal miestnym kaplánom v Boldogu. 25. augusta 1789 bol menovaný a 23. októbra t. r. ustanovený za farára v Blatnom. Odtiaľ prešiel v r. 1804 do Slovenského Grobu, kde pracoval až do r. 1816. Potom odišiel do kňazského domova. † 28. marca 1826 v Tabe.