logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMurenko, Andrej

Životopisné dáta:

* 15. septembra 1941, Giraltovce

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 20. júna 1971 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Bardejove, v rokoch 1974-1990 bol farárom v Kobylách v bardejovskom okrese, potom na krátky čas v Kapušanoch v prešovskom okrese. Od r. 2005 žije na odpočinku v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 105

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bardejov 1971 - - 1974 - - Murenko, Andrej kaplán
Kobyly 1974 - - - - - Murenko, Andrej správca farnosti
Bardejov 1984 - - 1985 - - Murenko, Andrej administrátor
Kobyly 1985 - - 1990 - - Murenko, Andrej administrátor
Kapušany 1990 - - 2005 - - Murenko, Andrej administrátor
2005 - - - - - Murenko, Andrej na_dôchodku