logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33830
Meno kňaza : Murenko, Andrej
Pcmeno kňaza : murenkoandrej
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 254
Poradie : 25550
Citát : Murenko Andrej, n. 15. 9. 1941 v Giraltovciach, o. 19. 6. 1971, kapl. Bardejov, 1974 spr. f. Kobyly.

Číslo záznamu : 37629
Meno kňaza : Murenko, Andrej
Pcmeno kňaza : murenkoandrej
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 13830
Citát : MURENKO, Andrej, Mgr.
* nar. 15.9.1941 Giraltovce, ord. 19.6.1971 Bratislava, prim. Giraltovce
* 1971 kaplán Bardejov, 1974 administrátor Kobyly, 1984 Bardejov, dekan, 1985 Kobyly, 1990 Kapušany pri Prešove, 2005 na dôchodku, 2005 sudca Metropolitného tribunálu.
* ACAC 3/2005, s. 26. ACAC 4/2005, s. 33. Sch. 1978, s. 254; 1995, s. 166; 1998, s. 131; 2000, s. 140; 2002, s. 150; 2004, s. 154.>