logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMedňanský, Martin

Iné mená:

Používal pseudonymy Dušan Sava Pepkin, Divinkov Svedernický a Martin Divinko-Svedernický, Mednyánszky Martinus

Tituly:

spisovateľ, prekladateľ.

Životopisné dáta:

* 10. novembra 1840, Malá Divina, dnes Divinka, okr. Žilina – † 3. novembra 1899, Závažie-Istebník, dnes časť Trenčína

Životopis:

Pochádzal zo starej zemianskej rodiny. Študoval na gymnáziu v Trenčíne a Nitre, kde absolvoval aj teologické štúdiá v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa. Za kňaza ho vysvätili v r. 1864.
Ako kaplán pôsobil v Lietave, Rosine, vo Vysokej nad Kysucou, v Bošáci a Zliechove. V r. 1872 sa stal farárom v Beckove. Zdravotné problémy (najmä nedoslýchavosť) ho v r. 1891 donútili odísť na predčasný odpočinok do Istebníka.
V posledných rokoch života sa zaoberal literárnou tvorbou a pestovaním ovocných stromov. Ako ovocinár dosiahol dobré výsledky, ktoré neúnavne propagoval.
Bol plodným spisovateľom a publicistom. Písal črty z rodných Kysúc, úvahy o česko-slovenskej otázke, biografické články a dobová tlač priniesla aj viaceré jeho kázne. Publikoval v slovenských novinách, časopisoch, kalendároch a almanachoch (Junoš, Katolícke noviny, Národnie noviny. Obzor, Orol, Pútnik svätovojtešský, Slovenské pohľady, Slovenský kalendár, Slovenský letopis, Slovesnosť, Sokol, Tovaryšstvo), v slovenskej krajanskej tlači (americký kalendár Jednota), českých periodikách (Obzor, Posvátná kazatelna; Pozor, Vlast) a v poľskom časopise Ruch literacki.
V rokoch 1882-1885 redigoval kalendár Pútnik svätovojtešský, kde popri sociálne ladených príspevkoch publikoval aj poučno-popularizačné články o štepárstve a včelárstve. Písal básne, novely, povesti a cestopisy. Jeho počiatočnú tvorbu prinášali na svojich stránkach najmä Sokol a Slovesnosť. V súbornom vydaní Poézie Dušana Savy Pepkina (vydal ho vlastným nákladom na podnet svojho priateľa Andreja Kmeťa v r.1876 v dvoch zväzkoch) sústredil časopisecký publikované a rukopisné verše, zväčša napodobeniny ľudovej poézie a básne s historickými námetmi.
Pôvodné básne striedal s parafrázami alebo prekladmi z poézie maďarskej (Petőfi, Kisfaludy, Kölcsey), nemeckej (Schiller), francúzskej (Béranger) a poľskej (Brodzirtski, Goszczyňski, Krašicki, Mickiewicz). Ako prozaik inklinoval k sentimentálnym príbehom s mravoučnými tendenciami. V jeho prozaickej tvorbe (publikovanej najmä v Slovenských pohľadoch) prevláda opisnosť.
Bol národne uvedomelým ľudomilom, neohrozene bojujúcim proti krivdám, ktoré sa páchali na slovenskom ľude. Otvorene sa hlásil k svojmu národu a patril tiež k vyznávačom slovanskej jednoty. Hľadal a udržiaval kontakty s poprednými slovanskými dejateľmi. Ako Slovana si ho vážili v Poľsku, Chorvátsku a Rusku, kde o ňom často písali. Spájalo ho dlhoročné priateľstvo s Ľudovítom Vladimírom Riznerom, ktorého podporoval knihami a časopismi a napokon mu daroval svoju knižnicu.

Pramene:

Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 135; Encyklopédia slovenských spisovateľov 1. Bratislava 1984, s. 421-422; Brezány, Š. A.: Dejatelia Kysúc v kultúre, umení a vede. Martin 1971, s. 147-148; Kühn, L.: Buditelia v župe Bratislavskej. Bratislava 1928, s. 131; Katolícke noviny, r. 100, 1985, č. 45; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.
https://www.mojekysuce.sk/images/stories/spravodajstvo/2019/jun2019/veza_vysoka_nad_kysucou/DEJINY_FARNOSTI_DO_ROKU_1918.pdf

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lietava 1864 - - 1864 po - Medňanský, Martin kaplán
Rosina 1864 po - 1865 - - Medňanský, Martin kaplán
Vysoká nad Kysucou 1865 - - 1869 - - Medňanský, Martin kaplán
Bošáca 1869 - - 1871 - - Medňanský, Martin kaplán
Zliechov 1871 - - 1872 - - Medňanský, Martin kaplán
Beckov 1872 - - 1891 - - Medňanský, Martin farár
Istebník 1891 - - +1899 nov. 3. Medňanský, Martin dôchodok


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944171Medňanský, MartinPoézia Dušana Savy Pepkina 11876
944173Medňanský, MartinPoézia Dušana Savy Pepkina 21876

Šefredaktor periodika

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
720976Medňanský, MartinPútnik swätowojtešský r. XI. (1882)1882
720977Medňanský, MartinPútnik swätowojtešský r. XII. (1883)1883
571042Medňanský, MartinPútnik swätowojtešský r. XIII. (1884)1884
571043Medňanský, MartinPútnik swätowojtešský r. XIV. (1885)1885