logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMedňanský, Ignác (1731-1809)

Iné mená:

Mednyánszky de Medgyes Ignatius.

Tituly:

bernolákovec

Životopisné dáta:

* 1731, Medné, dnes súčasť Lednických Rovní, okr. Púchov – † 11. novembra 1809, Radošovce, okr. Skalica

Životopis:

Študoval na Trnavskej univerzite. Za kňaza ho vysvätili 21. septembra 1754. Kaplánom bol v Kamenine v novozámockom okrese, od 1. februára 1755 v Balážskych Ďarmotách v Maďarsko, od začiatku r. 1760 v Krnišove. Dňa 28. marca 1760 sa stal farárom v novozriadenej farnosti Vyhne, 28. apríla 1762 ho poverili vedením farnosti v Hrádku. Od 6. februára 1766 pôsobil ako farár v Prievaloch. Za neho sa opravil kostol vo filiálke Buková. 8. januára 1778 bol menovaný za farára v Radošovciach, kde sa 25. septembra 1785 konala Baťánova vizitácia. V rokoch 1794-1796 bol členom Slovenského učeného tovarišstva.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 780; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Radváni, H.: Slovenské učené tovarišstvo. Trnava 1992, s. 62.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vyhne 1760 mar. 28. 1762 apr. 28. Medňanský, Ignác (1731-1809) farár
Hrádok 1762 apr. 28. 1766 feb. 6. Medňanský, Ignác (1731-1809) farár
Prievaly 1766 feb. 6. 1778 jan. 8. Medňanský, Ignác (1731-1809) farár
Radošovce 1778 jan. 8. +1809 nov. 11. Medňanský, Ignác (1731-1809) farár