logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4335
Meno kňaza : Medňanský, Ignác (1731-1809)
Pcmeno kňaza : mednanskyignac1731
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 780
Poradie : 179240
Citát : Mednyánszky de Medgyes Ignatius.Ex Medne in cottu Trencsen. 1748. ad gen. coll. cleri hung. susceptus. 1752. ad alumnatum Budensem missus. 21. Sept. 1754. ordinatus. 29. Jan. 1755. factus cooperator in Kéménd. 1. Febr. ejusd. a. in Balassagyarmath. 3. Dec. ejusd. a. investitus in Kormossó. Hinc 28. Mart. 1760. in neo-erecta parochia Vihnye. Inde 28. Apr. 1762. in Hradek. Exhinc 6. Febr. 1766. in Sándorf. Sub illo reparata ecclesia in filia Bikszárd. 8. Jan. 1778. nominatus parochus in Radossócz. 25. Sept. 1785. ibidem peracta visitatio Batthyányiana. † 11. Nov. 1809. ibidem.
Preklad : Medňanský Ignác. Z Medného v Trenčianskej župe. V r. 1748 bol prijatý do generálneho uhorského seminára. V r. 1752 bol poslaný do budínskeho alumnátu. 21. septembra 1754 bol vysvätený za kňaza. 29. januára 1755 sa stal kaplánom v Kameníne. 1. februára toho roka v Balassagyarmate. 3. decembra toho roka bol ustanovený v Krnišove, nato 28. marca 1760 v novozriadenej farnosti Vyhne, 28. apríla 1762 v Hrádku. Od 6. februára 1766 pôsobil v Prievaloch. Za neho sa opravil kostol vo filiálke Buková. 8. januára 1778 bol menovaný za farára v Radošovciach. 25. septembra 1785 sa tam konala Baťánova vizitácia. Tam † 11. novembra 1809.

Číslo záznamu : 29604
Meno kňaza : Medňanský, Ignác (1731-1809)
Pcmeno kňaza : mednanskyignac1731
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 132
Poradie : 10280
Citát : Mednyászky de Megydes Ignác
z Medného, o. 1754, kaplán, 1755 farár v Krnišove, 1760 prvý farár vo Vyhniach, 1763 v Hrádku, 1766 v Šandorfe, 1788 v Radošovciach. Z. 11.XI.1809.

Číslo záznamu : 60995
Meno kňaza : Medňanský, Ignác (1731-1809)
Pcmeno kňaza : mednanskyignac1731
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 908-909
Poradie : 14460
Citát : MEDŇANSKÝ, Ignác (* 1731 Medné, dnes súčasť Lednických Rovní, okr. Púchov - + 11.11.1809 Radošovce, okr. Skalica) - bernolákovec.
Študoval na Trnavskej univerzite. Za kňaza ho vysvätili 21.9.1754. Kaplánom bol v Kamenine (okr. Nové Zámky), od 1.2.1755 v Balážskych Ďarmotách (Maďarsko), od začiatku r.1760 v Krnišove, 28.3.1760 sa stal farárom vo Vyhniach, 28.4.1762 ho poverili vedením farnosti v Hrádku. Od 6.2.1766 pôsobil ako farár v Prievaloch, napokon od 8.1.1778 v Radošovciach. Bol členom Slovenského učeného tovarišstva (1794-1796).
Lit.: Némethy, L.: Serieš parochiarum et parochorum archidioe-cesis Strigoniensis. Ostrihom 1894, s.780; Radváni, H.: Slovenské učené tovarišstvo. Trnava 1992, s.62.
HADRIÁN RADVÁNI