logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMayer, Karol

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, kanonik

Životopisné dáta:

* 31. januára 1808, Košice – † 29. januára 1890, Košice

Životopis:

Štúdiá absolvoval v Košiciach. Po skončení teologických štúdií ho 8. septembra 1831 v Rožňave vysvätil Ján Scitovský za kňaza. V rokoch 1831-1836 bol kaplánom v Prešove. Od r. 1836 pôsobil v Tulčíku v prešovskom okrese ako farár, od r. 1855 ako dekan. V r. 1857 mu bol udelený titul čestného kanonika. 19. mája 1861 sa stal mladším kanonikom-magistrom, v r. 1864 starším kanonikom-magistrom. V r. 1865 sa stal prosynodálnym examinátorom kanonického práva a výkladu dekrétov Tridentského koncilu, neskôr morálnej a pastorálnej teológie a rítu. V r. 1867 bol menovaný za kanonika-katedrálneho archidiakona, v r. 1868 za titulárneho opáta konventu Panny Márie de Pankota. Od 11. februára 1871 bol kanonikom-kustódom, členom konzistória, správcom konventu košických uršulínok. V rokoch 1873-1879 bol správcom zbožných základín, od r. 1878 kanonikom–kantorom. Je pochovaný na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 136-137

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Prešov 1831 - - 1836 - - Mayer, Karol kaplán
Tulčík 1836 - - - - - Mayer, Karol farár