logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37557
Meno kňaza : Mayer, Karol
Pcmeno kňaza : mayerkarol
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 13110
Citát : MAYER, Karol
* nar. 31.1.1808 Košice, ord. 8.9.1831 Rožňava – Ján Scitovský, +29.1.1890 Košice, poch. cint. sv. Rozálie
* štúdiá – Košice, 1831 kaplán Prešov, 1836 farár Tulčík, 1855 dekan, 1857 čestný kanonik, 1861 kanonik - magister ml., 19.5.1861 kanonik - magister ml., 1864 kanonik - magister st., 1865 prosynodálny examinátor kanonického práva a výkladu dekrétov Tridentského koncilu, neskôr morálnej a pastorálnej teológie a rítu, 1867 kanonik - katedrálny archidiakon, 1868 titulárny opát konventu Panny Márie de Pankota, 11.2.1871 kanonik - kustód, člen konzistória, správca konventu košických uršulínok, 1873 - 1879 správca zbožných základín, 1878 kanonik – kantor.
* B. 1832. Sch 1833, s. 59; 1837, s. 58; 1839, s. 144; 1844, s. 68; 1847, s. 68; 1853, s. 73; 1855, s. 76; 1857, s. 80; 1865, s. 5, 13; 1869, s. 4; 1871, s. 5, 11; 1875, s. 5, 11; 1877, s. 5, 11; 1879, s. 8; 1881, s. 12; 1883, s. 12; 1887, s. 12; 1889, s. 12. D. 1891, s. 120. Zubko, P.: Dejiny Košickej kapituly, s. 128 - 129.>