logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMasár, Albert

Iné mená:

A. M. Tatranský

Tituly:

ThDr., prozaik a básnik

Životopisné dáta:

* 27. januára 1915, Ostratice, okr. Partizánske – † 1. júla 1987, Topoľčany, poch. v rodisku

Životopis:

Gymnázium navštevoval ako chovanec Malého seminára v Nitre. Teológiu študoval v Nitre, Olomouci a Bratislave. Za kňaza ho vysvätili 23. júna 1940 v Nitre.
Stal sa kaplánom v Kovarciach (1940), v Dubnici nad Váhom, Hornej Súči, Turzovke (1941). V r. 1942 získal doktorát teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Potom bol kaplánom v Čadci (1942), v Žiline (1947), od r. 1948 správcom farnosti Lysá pod Makytou, kde pôsobil až do r. 1987, keď musel pre ťažkú chorobu odísť z pastorácie. V r. 1948 ho vymenovali za cirkevného školského inšpektora, v r. 1959 za púchovského dištriktuálneho dekana.
Popri pastoračnej práci sa venoval štúdiu kresťanských a národných dejín, tiež poézii. Bol častým návštevníkom archívov v Maďarsku, Rumunsku a ČSSR, kde získaval podklady pre svoje historické práce. Na farskej budove, ktorú postavil počas svojho pôsobenia v Lysej pod Makytou, mu odhalili pamätnú tabuľu.
Napísal dizertačnú prácu Husiti v Nitrianskej diecéze (1941). Keďže nemohol publikovať, z rozsiahlej pentalógie z cyrilometodského obdobia Rozlet a pád Veľkej Moravy mu pod pseudonymom A. M. Tatranský vyšla len tretia časť: Arcibiskup umiera (Rím 1985). Prvý diel Knieža, filozof a kat vyšiel v edícii vydavateľstva Don Bosco v Bratislave r. 1999. Druhý diel Slavomír - knieža slovenské vyšiel v r. 2000; reedícia 3. dielu Arcibiskup umiera, 4. diel Tma moci a slávy a 5. diel Slnko zapadlo na tisíc rokov sú zaradené do edičného programu vydavateľstva Don Bosco v rokoch 2000-2001.
V jeho pozostalosti sa zachovali: Dejiny Kysúc; Svätý Svorad a Benedikt (2 diely); Láska a zlato. Napísal okolo sto básní s náboženskou tematikou. Zbierku básní na počesť Panny Márie nazval V zajatí zlata. Zanechal rozpracované historické dielo o sv. Bystríkovi.

Pramene:

Bagin, A. (red.): Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Bratislava 1986, s. 39; Dian, D.: Albert Masár. Duchovný pastier, r. 81, 2000, č. 1, s. 30-31; Dian, D.: Svetlo do minulosti. Albert Masár-Tatranský: Rozlet a pád Veľkej Moravy I. Knieža, filozof a kat. Katolícke noviny, r. 115, 2000, č. 7; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1942, s. 144; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1947, s. 160; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s. 316; Vicelová, E.: Pocta Albertovi Masárovi. Katolícke noviny, r. 115, 2000, č. 7.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kovarce 1940 - - 1941 - - Masár, Albert kaplán
Horná Súča 1941 - - 1941 - - Masár, Albert kaplán
Dubnica nad Váhom 1941 - - 1941 po - Masár, Albert kaplán
Turzovka 1941 po - 1942 - - Masár, Albert kaplán 1942 ThDr.
Čadca 1942 - - 1947 - - Masár, Albert kaplán
Žilina 1947 - - 1948 - - Masár, Albert kaplán
Lysá pod Makytou 1948 - - 1987 - - Masár, Albert správca farnosti cirk. škol. inšpektor, 1959 púch. dištrikt, dekan
Topoľčany 1987 - - +1987 júl 1. Masár, Albert dôchodok


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944131Masár, AlbertHusiti v Nitrianskej diecéze1942
944132Masár, AlbertRozlet a pád Veľkej Moravy-diel 31985
285525Masár, AlbertRozlet a pád Veľkej Moravy-diel 11999
285526Masár, AlbertRozlet a pád Veľkej Moravy-diel 22000
288947Masár, AlbertRozlet a pád Veľkej Moravy-diel 32001
944134Masár, AlbertRozlet a pád Veľkej Moravy-diel 42003
944135Masár, AlbertRozlet a pád Veľkej Moravy-diel 52003

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
43409Kráľovná mája19385Albert Masár Naša polovičatosť.