logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMacko-Družbacký, Ján

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 15. apríla 1911, Jaklovce, okr. Gelnica – † 11. marca 2001, Spišská Kapitula, poch. v Jaklovciach

Životopis:

Za kňaza ho vysvätili 9. februára 1936 v Rožňave. Po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán vo Veľkej nad Ipľom, v r. 1938 v Jaklovciach, v r. 1939 v Haliči, Šoltýske, Gelnici, v r. 1940 v Krompachoch, Dobšinej, od r. 1940 bol farárom v Mníšku nad Hnilcom, od r. 1942 v Kobyliach, r. 1947 sa stal dekanom. V rokoch 1948-1949 bol vo väzení a od r. 1950 mimo pastorácie (podľa obvinenia sa postavil proti propagovaniu schizmatickej katolíckej akcie) a vyhlásili ho za zarytého nepriateľa ľudovej demokracie. V r. 1958 sa stal kaplánom v Michalovciach, v tom istom roku farárom v Záhradnom, v r. 1971 v Plavči nad Popradom, v r. 1975 v Poľove, v r. 1976 bol opäť mimo pastorácie. Od r. 1977 žil na odpočinku v Gelnici-Mária Hute, v r. 1985 ho vymenovali za farára vo farnosti Košice-Kavečany, v r. 1988 odišiel do dôchodku, r. 1990 sa znova stal farárom vo Vyšnom Klatove, od r. 1993 žil na dôchodku v Spišskej
Kapitule, od r. 1999 na dôchodku vo Veľkom Šariši. Zomrel v Spišskej Kapitule, pochovali ho v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 104; Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od r. 1804. Rkp. 1994, s. 88; Mikloško, F.: Nebudete ich môcť rozvrátiť. Bratislava 1991, s. 174; info C.H.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľká nad Ipľom 1936 - - 1938 - - Macko-Družbacký, Ján kaplán
Jaklovce 1938 - - 1939 - - Macko-Družbacký, Ján kaplán
Halič 1939 - - 1939 - - Macko-Družbacký, Ján kaplán
Šoltýska 1939 - - 1939 - - Macko-Družbacký, Ján kaplán
Gelnica 1939 - - 1940 - - Macko-Družbacký, Ján kaplán
Halič 1939 - - 1939 - - Macko-Družbacký, Ján kaplán
Gelnica 1939 - - 1940 - - Macko-Družbacký, Ján kaplán
Krompachy 1940 - - 1940 - - Macko-Družbacký, Ján kaplán
Dobšiná 1940 - - 1940 - - Macko-Družbacký, Ján kaplán
Mníšek nad Hnilcom 1940 - - 1942 - - Macko-Družbacký, Ján správca farnosti
Krompachy 1940 - - 1940 - - Macko-Družbacký, Ján kaplán
Mníšek nad Hnilcom 1940 - - 1942 - - Macko-Družbacký, Ján farár
Kobyly 1942 - - 1950 - - Macko-Družbacký, Ján farár
1950 - - 1958 - - Macko-Družbacký, Ján mimo pastorácie
1950 - - 1958 - - Macko-Družbacký, Ján mimo_pastorácie
Michalovce 1958 - - 1958 - - Macko-Družbacký, Ján kaplán
Michalovce 1958 - - 1958 - - Macko-Družbacký, Ján kaplán
Záhradné 1958 - - 1971 - - Macko-Družbacký, Ján správca farnosti
Plavec n. Popr 1971 - - 1975 - - Macko-Družbacký, Ján správca farnosti
Plaveč 1971 - - 1975 - - Macko-Družbacký, Ján farár
Košice - Poľov 1975 - - 1976 - - Macko-Družbacký, Ján správca farnosti
1976 - - 1977 - - Macko-Družbacký, Ján mimo pastorácie
1976 - - 1977 - - Macko-Družbacký, Ján mimo_pastorácie
v Krompachoch 1977 - - - - - Macko-Družbacký, Ján dôchodok
Gelnica-Mária Huta 1977 - - 1985 - - Macko-Družbacký, Ján na dôchodku
Košice - Kavečany 1985 - - 1988 - - Macko-Družbacký, Ján farár
1988 - - 1991 - - Macko-Družbacký, Ján na dôchodku
Vyšný Klátov 1991 - - 1993 - - Macko-Družbacký, Ján farár
Spišská Kapitula 1993 - - - - - Macko-Družbacký, Ján na dôchodku


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
53450Hlasy z domova a z misií19396Ján Macko - Družbacký Prečo sa Cirkev stará o domorodé kňazstvo?