logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLubenský, Juraj

Iné mená:

Lubenszky Georgius.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že prišiel z olomouckej diecézy. V rokoch 1677-1679 bol farárom v Selciach.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Selce 1677 - - 1679 - - Lubenský, Juraj farár