logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3990
Meno kňaza : Lubenský, Juraj
Pcmeno kňaza : lubenskyjuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 751
Poradie : 175790
Citát : Lubenszky Georgius.Fuit ab 1677. usque 1679. parochus in Szelecz. E dioecesi Olomucensi huc transumtus.
Preklad : Lubenský Juraj. Od r. 1677 do r. 1679 bol farárom v Selciach. Prišiel sem z Olomouckej diecézy.

Číslo záznamu : 29520
Meno kňaza : Lubenský, Juraj
Pcmeno kňaza : lubenskyjuraj
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 121
Poradie : 9440
Citát : Lubenský Juraj
Prišiel z olomouckej diec. 1677-1679 farár v Selciach. NSP