logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLoviškovič, Štefan František

Iné mená:

Lovicskovics Stephanus. Loviškovič Štefan František.

Životopisné dáta:

* 1659, Chynorany – † 1719, Spišská Kapitula

Životopis:

Ako chovanec seminára Marianum sa v r. 1679 stal bakalárom, v r. 1680 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v Pázmáneu po štvrtom ročníku. 25. júla 1685 bol ustanovený za farára v Plaveckom Svätom Mikuláši. Potom 6. júla 1688 v Sučanoch, kde v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý zaznamenal o farárovi: „Stal sa prepoštom de Adon. Vie po taliansky, po maďarsky a po slovensky. 38-ročný, 12 rokov kňazom, tu 9 rokov. Habet pro familia consanguineos.“ Pracoval až do r. 1697 a 7. septembra t. r. dostal nástupcu. 19. januára 1706 prijal úrad vo farnosti Banská Bystrica, odkiaľ musel kvôli rákociovským nepokojom odísť ešte v tom roku. Nato sa stal spišským kanonikom, kde bol kustódom.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Plavecký Mikuláš 1685 júl 25. 1688 - - Loviškovič, Štefan František farár
Sučany 1688 júl 6. 1697 - - Loviškovič, Štefan František farár
Banská Bystrica 1706 jan. 19. 1706 - - Loviškovič, Štefan František administrátor