logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLenkei, Karol

Iné mená:

Lenkei Carolus.

Tituly:

zostavovateľ spevníka

Životopisné dáta:

* 30. januára 1864, Senica – † 25. marca 1945, Malacky

Životopis:

Po štúdiách teológie v Ostrihome a Trnave prijal 8. júla 1888 kňazské svätenie.
Stal sa kaplánom v Pobedime, od r. 1890 v Topoľčanoch. V r. 1892 bol administrátorom v Jatove a v Ardanovciach, od marca 1895 v Rači a po piatich mesiacoch v Malých Levároch. Zakrátko sa stal farárom v Plaveckom Štvrtku, od r. 1904 pôsobil v Plaveckom Svätom Mikuláši a od r. 1911 v Jakubove.
Ako milovník cirkevného spevu zostavil spevník - bol to súbor textov duchovných piesní s modlitbami Venčok piesní a modlitieb zvláštne k úcte Božského Srdca Ježišovho (1901). Neskôr vydal k nemu aj notovú časť pod názvom Rukoväť notová k venčeku piesní na česť Božského Srdca Ježišovho (Nitra 1928). Bol členom liturgickej komisie, ktorá spracúvala Jednotný katolícky spevník (1937); do tohto diela bolo zaradených aj niekoľko piesní z jeho spevníčka, napr. JKS 230 Ó, Srdce, poklad nebeský, JKS 231 Pozdravujme Božské Srdce, JKS 233 Tisíc ráz buď pozdravené, JKS 507 Bože, ktorý stav manželský a JKS 508 Obeť konať tebe, Bože.

Pramene:

Supplementum, Addenda et corrigenda. In parte secunda ad Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 813;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm
Schem. 1915

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pobedim 1888 júl 8. 1890 - - Lenkei, Karol kaplán
Topoľčany 1890 - - 1892 - - Lenkei, Karol kaplán
Ardanovce 1892 - - 1893 - - Lenkei, Karol administrátor
Jatov 1893 - - 1894 - - Lenkei, Karol farár Supp.
Rača 1894 - - 1895 - - Lenkei, Karol administrátor
Malé Leváre 1895 po - 1904 - - Lenkei, Karol kaplán
Plavecký Štvrtok 1895 po - 1904 - - Lenkei, Karol farár
Plavecký Mikuláš 1904 - - 1911 - - Lenkei, Karol farár
Jakubov 1911 - - 1928 - - Lenkei, Karol farár
Jakubov 1928 - - 1939 - - Lenkei, Karol farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1068328Lenkei, KarolVenčok piesní a modlitieb zvlášte na česť Božieho srdca Ježišovho1901
874545Lenkei, KarolDuševná ozdoba na božskú hostinu1920
900753Lenkei, KarolVenčok piesní a modlitieb zvlášte na česť Božieho srdca Ježišovho1920
900755Lenkei, KarolVenčok piesní a modlitieb zvlášte na česť Božského srdca Ježišovho1924
900751Lenkei, KarolRukoväť notová k Venčoku piesní na česť b. Srdca1928