logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 7632
Meno kňaza : Lenkei, Karol
Pcmeno kňaza : lenkeikarol
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894supp
Strany : 1062
Poradie : 312220
Citát : Lenkei Carolus.Natus 30. Jan. 1864. Theologiam Strigonii 1888. terminavit. 8. Julii e. a. ordinatus. Cooperatorem egit in Pobedim, ab 1890. in Nagy-Tapolcsán. 1893. admin. in Alsó-Jattó.

Číslo záznamu : 60089
Meno kňaza : Lenkei, Karol
Pcmeno kňaza : lenkeikarol
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 813
Poradie : 13800
Citát : LENKEI, Karol (* 30.1.1864 Senica -+25.3.1945 Malacky) - zostavovateľ spevníka.
Po štúdiách teológie v Ostrihome a Trnave prijal r. 1888 kňazské svätenie. Stal sa kaplánom v Pobedime a Topoľčanoch (1890), bol administrátorom v Ardanovciach (od r.1892), Rači (1894) a Malých Levároch (1895). Zakrátko sa stal farárom v Plaveckom Štvrtku, Plaveckom Svätom Mikuláši (od r.1904) a Jakubove (od r.1911). Ako milovník cirkevného spevu zostavil spevník - bol to súbor textov duchovných piesní s modlitbami Venčok piesní a modlitieb zvláštne k úcte Božského Srdca Ježišovho (1901). Neskôr vydal k nemu aj notovú časť pod názvom Rukoväť notová k venčeku piesní na česť Božského Srdca Ježišovho (Nitra 1928). Bol členom liturgickej komisie, ktorá spracúvala Jednotný katolícky spevník (1937); do tohto diela bolo zaradených aj niekoľko piesní z jeho spevníčka.
ĽUBOMÍR V. PRIKRYL

Číslo záznamu : 66127
Meno kňaza : Lenkei, Karol
Pcmeno kňaza : lenkeikarol
Názov knihy : Schematizmus Cleri Archidioecesis Strigoniensis 1915. Ostrihom 1915
Skratka knihy : Schem1915
Strany : 341
Poradie : 10140
Citát : Lenkei Carolus, nat. 1864. Jan. 30. Szenicze: ord.
1888. Jul. 8. Coop. in Pobedény, 1890. in Nagytapolcsány :
1892. administrator in Ardánfalva, 1893.
In Alsójattó, 1894. subsid., mox administr. in Récse,
1895. in Kislévárd, eod. anno in Detrekőcsütörtök ,
1904. parochus in Detrekőszentmiklós, 1911. in
Nagyjakabfalva.

Číslo záznamu : 67091
Meno kňaza : Lenkei, Karol
Pcmeno kňaza : lenkeikarol
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 281
Poradie : 3310
Citát : Lenkei Carolus, nat. 30. Jan. 1864 in Senica; ord. 8. Jul.
1888. Coop. in Pobedim, 1890 in Topoľčany; 1892
admin. in Ardanovce; 1893 in Dolní Jatov; 1894 in
Račištorf; 1895 in Malé Leváre, Plav. Štvrtok; 1904
parochus in Plav. Sv. Mikuláš; 1911 in Jakubov, 1928
par. in Malý Báb, adm. in Jakubov.

Číslo záznamu : 68169
Meno kňaza : Lenkei, Karol
Pcmeno kňaza : lenkeikarol
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 391
Poradie : 7020
Citát : 5. „ 25. Mart. (1945) Carolus Lenkei, em. par. eccl. Malý Báb, a. aet. 81, sac. 57.