logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLachmann, Teodor Bohdan

Iné mená:

Lachmann Theodorius.

Tituly:

náboženský spisovateľ, včelár

Životopisné dáta:

* 5. novembra 1839, Gbely, okr. Skalica – † 9. mája 1884, Čáry, okr. Senica

Životopis:

Filozofiu študoval v Trnave, teológiu v Ostrihome. Za kňaza ho vysvätili 25. februára 1866.
Bol kaplánom v Kútoch, od r. 1871 v Borskom Svätom Mikuláši, kde ho 24. apríla 1873 ustanovili aj za dočasného správcu farnosti. Tento úrad zastával do 22. júla 1875, potom tam bol znova kaplánom. Vo februári 1880 sa stal farárom v Čároch, kde náhle zomrel. Je pochovaný na cintoríne, medzi veriacimi.
Bol národným buditeľom, štedro podporoval národné podujatia. Už ako mladý bohoslovec v Ostrihome sa stal predsedom slovenskej literárnej školy. Neskôr sa prejavil ako nadšený včelár a dosahoval v tom pozoruhodné výsledky. Bol členom Spolku včelařů moravských. Zúčastnil sa na mnohých výstavách, kde vystavoval med, model včelína, úľ, medovinu, chránič včiel pri vyberaní plástov z úľov, držiak na plásty do medometu i svoju stať o včelárstve. Za výsledky v tomto odbore dostal viacero medailí a diplomov. Svoje prednášky o včelárstve uverejnil v r. 1879 v časopise Obzor.
Pre dielko Andreja Ľudovíta Radlinského Školník (Viedeň 1871) spracoval časť o ovocinárstve, včelárstve, hodvábnictve, ale aj o uhorských občianskych právach a povinnostiach. Zostavil dvojzväzkový spevníček. Prvý zväzok Katolícky spevníček pre milú slovenskú mládež národných škôl (Skalica 1871) obsahoval texty a ako prídavok i modlitby. Noty boli v druhom zväzku Nápevy ku katolíckemu spevníčku (Revúca 1872). Mikuláš Schneider-Trnavský prevzal jednu z jeho pôvodných piesní do Jednotného katolíckeho spevníka, a to pieseň na Bielu sobotu JKS 190 Pozri, biedny, ó, človeče.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 730; Mičieta, R.: Z dejín včelárstva na Slovensku. Bratislava 1969, s. 257, 277-278, 400-401; Schneider-Trnavský, M.: Jednotný katolícky spevník. Trnava 1947, s. 568; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Borský Mikuláš 1873 apr. 24. 1875 júl 22. Lachmann, Teodor Bohdan farár
Čáry 1880 feb. - +1884 máj 9. Lachmann, Teodor Bohdan farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
878778Lachmann, Teodor BohdanKatolický Spevníček1871
943734Lachmann, Teodor BohdanNápevy ku katolíckemu spevníčku1872
878777Lachmann, Teodor BohdanKatolický Spevníček1876

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
42731Cyrill a Method186527Bohdan Lachman. Dopis
50795Katolícke noviny18664Bohdan Lachmann. Werejné poďakowanie.
50491Kazateľ18771-12Theodor Lachmam Nedeľa druhá adventná
50525Kazateľ18771-12Theodor Lachmann Nedeľa štvrtá po Velikej Noci
50530Kazateľ18771-12Theodor Lachmann Nanebevstúpenie Krista Pána
50542Kazateľ18771-12Theodor Lachmann Na sviatok sv. sv. Apoštoľov
50561Kazateľ18771-12Theodor Lachmann Nedeľa štrnásta po Sv. Duchu
50582Kazateľ18771-12Theodor Lachmann Na sviatok sv. Martina biskupa