logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKudelovič, Ján Anton

Iné mená:

Kudelovics, vel Kugyelovics Joannes Antonius.

Životopisné dáta:

† 1. novembra 1737, Prašice, okr. Topoľčany

Životopis:

Teológiu absolvoval s podporou Koloniča vo Viedni. Ukončil všeobecnú teológiu bez doktorátu. 5. januára 1702 bol ustanovený za farára v Malých Hostiach. Nato 15. januára 1710 v Čermanoch, kde v r. 1713 vykonal vizitáciu Pavol Ziči, ktorý o farárovi zaznačil: „Kňazom 18 rokov, v duchovnej správe 14 rokov. Všetko vykonáva horlivo. Všetci ho chvália. Vo všetkom dodržiava puncta jeho Eminencie.“ 27. marca 1721 bol ustanovený v Ludaniciach, 20. januára 1722 v Prašiciach a s nimi spojenou Závadou. V r. 1725 postavil kaplnku Prebl. Panny Márie Karmelskej pri vrchoch. S jeho starostlivosťou sa zriadila pustovňa. V r. 1731 tam vykonal vizitáciu František Ziči, ktorý o farárovi toto: „36 ročný. Škapuliarsku kongregáciu nad hrebeňom vrchov zriadil z vlastných 1200 florénov a 100 florénov dotácie, v r. 1721 ju povolil pápež cez generálneho vikára, predsedal v r. 1729.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
https://www.prasice.sk/index.php/farsky-urad

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Malé Hoste 1702 jan. 5. 1710 - - Kudelovič, Ján Anton farár
Čermany 1710 jan. 15. 1726 - - Kudelovič, Ján Anton farár
Ludanice 1721 mar. 27. 1722 jan. 20. Kudelovič, Ján Anton farár
Závada 1722 jan. 20. 1725 - - Kudelovič, Ján Anton farár
Prašice 1722 jan. 20. +1737 nov. 1. Kudelovič, Ján Anton farár