logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKubíček, Gejza

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 10. septembra 1896, Žabokreky – † 15. mája 1988, Beckov, poch. v Čápore, okr. Nitra

Životopis:

Po ukončení teologických štúdií bol 29. júna 1924 vysvätený v Nitre za kňaza. V rokoch 1924-1926 bol kaplánom v Turzovke. V rokoch 1926-1928 bol dočasným správcom v Hornej Marikovej. V r. 1928 bol kaplánom v Divine v žilinskom okrese a v Starej Bystrici v čadčianskom okrese. V r. 1929 bol kaplánom v Rajci, v r. 1930 v Bošáci, v r. 1931 v Dolnom Hričove, v Nemšovej, dočasným správcom v Malej Hradnej a kaplánom v Bánovciach. V r. 1933 zložil prosynodálne skúšky. V rokoch 1933-1938 bol farárom v Horných Vesteniciach, v r. 1938 sa stal farárom v Čápore, kde pôsobil až do r. 1958. Počas jeho pôsobenia rozšírili v roku 1948 farský kostol v Čápore. V auguste 1958 ho vymenovali za farára do Dežeríc. V roku 1975 odišiel na dôchodok do Nitry. Zomrel v Charitnom dome v Beckove. Pochovaný je na cintoríne v Čápore.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 156; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 154; internetové zdroje.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turzovka 1924 - - 1926 - - Kubíček, Gejza kaplán
Horná Maríková 1926 - - 1928 - - Kubíček, Gejza administrátor
Divina 1928 - - 1928 - Kubíček, Gejza kaplán
Stará Bystrica 1928 - 1929 - - Kubíček, Gejza kaplán
Rajec 1929 - - 1930 - - Kubíček, Gejza kaplán
Bošáca 1930 - - 1931 - - Kubíček, Gejza kaplán
Dolný Hričov 1931 - - 1931 - Kubíček, Gejza kaplán
Malá Hradná 1931 - - 1932 - - Kubíček, Gejza administrátor
Nemšová 1932 - - 1932 - - Kubíček, Gejza kaplán
Bánovce nad Bebravou 1932 - - 1933 - - Kubíček, Gejza kaplán
Horné Vestenice 1933 - - 1938 - - Kubíček, Gejza administrátor, farár
Cabaj-Čápor 1938 - - 1958 - - Kubíček, Gejza farár
Dežerice 1958 - - 1975 - - Kubíček, Gejza farár 1966 č. dekan
Nitra 1975 - - +1988 máj 15. Kubíček, Gejza dôchodok Zomrel v CHD Beckov