logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 279
Meno kňaza : Kubíček, Gejza
Pcmeno kňaza : kubicekgejza
Číslo knihy : 476874
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava 1971.
Skratka knihy : Schem71
Strany : 148-160
Citát : Kubíček Gejza, n. 10. IX. 1896 v Zabokrekoch nad Nitrou, o. 29. VI. 1924, č. dekan, správca fary v Dežericiach.

Číslo záznamu : 32075
Meno kňaza : Kubíček, Gejza
Pcmeno kňaza : kubicekgejza
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 314
Poradie : 43160
Citát : Kubíček Gejza, n. 10. 9. 1896 v Žabokrekoch, o. 29. 6. 1924, kaplán Turzovka, 1926 spr. f. H. Mariková, 1928 kapl. Divina, 1929 kapl. Rajec, 1930 kapl. Bošáca, 1931 kapl. D. Hričov, 1931 kapl. Nemšová, spr. f. M. Hradná, 1933 spr. f. Vestenice, 1938 f. Čápor, 1958 f. Dežerice, 1966 č. dekan, 1975 n. o. v Nitre.

Číslo záznamu : 41743
Meno kňaza : Kubíček, Gejza
Pcmeno kňaza : kubicekgejza
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 140
Poradie : 3550
Citát : 143. Kubíček Geysa. Natus 10. IX. 1896 in Žabokreky. 1924
ordinatus, Cooperator ih Turzovka, 1926 int. Adm. in
H. Mariková, 1928 Cooperator in Divina et St. Bystrica,
1929 in Rajec, 1930 in Bošáca, 1931 in Dolný Hričov,
in Nemšová, int. Administrator in Malá Hradná, Coope-
rator in Bánovce, 1933 int. Administrator in Horné Ves-
tenice, in examine Pro-Synodali approbatus, 1934 Paro-
chus in Horné Vestenice, 1938 Parochus in Čápor. ... ... ... 27

Číslo záznamu : 43288
Meno kňaza : Kubíček, Gejza
Pcmeno kňaza : kubicekgejza
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 156
Poradie : 2800
Citát : Kubíček Geysa. Natus 1896 in Žabokreky. 1924 ordinatus,
Cooperator in Turzovka, 1926 int. Adm. in H. Mariková,
1928 Cooperator in Divina et St. Bystrica, 1929 in Rajec,
1930 in Bošáca, 1931 in Dolný Hričov, int. Admin. in
M. Hradná, 1932 Coop. in Nemšová et in Bánovce, 1933
int. Admin. in Horné Vestenice, in examine Pro-Synodali
approbatus, 1934 Parochus in Horné Vestenice. --- 100