logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKrentzer, Martin

Iné mená:

Krentzer Martinus.

Životopisné dáta:

* 1609, Brno – † 1657, Lovča, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Od r. 1643 do r. 1644 bol farárom v Handlovej. Tam mal nešťastie, že ho Rákóciho vojsko pripravilo o pravú nohu. Od r. 1645 bol v Lovči, kde v r. 1647 vykonal vizitáciu Matúš Schlegel, ktorý o farárovi zaznamenal, že je Moravan z Brna, vyštudoval kazuistiku, má 38 rokov a 12 rokov je kňazom.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Handlová 1643 - - 1644 - - Krentzer, Martin farár
Lovča 1645 - - 1657 - - Krentzer, Martin farár