logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3576
Meno kňaza : Krentzer, Martin
Pcmeno kňaza : krentzermartin
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 716
Poradie : 171650
Citát : Krentzer Martinus.Fuit ab 1643. usque 1644. parochus in Handlovia. Ibidem illud infortunium habuit, quod illum milites Rákóczyani in dexterum pedem mutilarunt. Ab 1645. in Nagy-Lovcsa, ubi 1647. Matthaeus Schlegel peregit visitationem, qui de parocho, quod sit Moravus, Brunensis, laicus casista, aetatis 38, sacerdotii 12.
Preklad : Od r. 1643 do r. 1644 bol farárom v Handlovej. Tam mal nešťastie, že ho Rákóciho vojsko pripravilo o pravú nohu. Od r. 1645 bol v Lovči, kde v r. 1647 vykonal vizitáciu Matúš Schlegel, ktorý o farárovi zaznamenal, že je Moravan z Brna, laik kazuista, 38 ročný, 12 rokov kňazom.

Číslo záznamu : 29422
Meno kňaza : Krentzer, Martin
Pcmeno kňaza : krentzermartin
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 110
Poradie : 8460
Citát : Krentzer Martin
1643 farár v Handlovej. Mal to nešťastie, že mu rákozcyovskí povstalci okyptili nohu. Od 1645 farár v Lovči, kde vizitátor M. Schlegel o ňom napísal: „Moravan, Brňák, laicus casista, 38 r, 12.r. kňaz.“ NSP