logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKravjanský, Zoltán

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 20. marca 1902, Margecany, okr. Gelnica – † 27. decembra 1981, Boťany, okr. Trebišov

Životopis:

Za kňaza ho vysvätili 10. februára 1929 v Košiciach. Pôsobil ako kaplán v Užhorode, od r. 1935 ako administrátor farnosti v Jenkovciach v okrese Sobrance. V r. 1941 sa stal farárom v Tiačeve, v r. 1944 administrátorom farnosti v Sobranciach, v r. 1947 dekanom, v r. 1948 farárom farnosti Ruská v michalovskom okrese. V r. 1950 ho nespravodlivo odsúdili na pätnásť rokov, no v rokoch 1955-1960 sa staral o veriacich v Kamienke, patriacej k farnosti Ptičie v okrese Humenné. Od r. 1963 pôsobil ako administrátor farnosti v Tulčíku v prešovskom okrese a v Boťanoch v trebišovskom okrese, od r. 1975 žil na dôchodku v Kráľovskom Chlmci. Je pochovaný v Boťanoch.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 103; Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od r. 1804. Rkp. 1994, s. 78; Mikloško, F.: Nebudete ich môcť rozvrátiť. Bratislava 1991, s. 173; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 112.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Užhorod 1929 - - 1935 - - Kravjanský, Zoltán kaplán
Jenkovce 1935 - - 1941 - - Kravjanský, Zoltán administrátor
Tiačovo 1941 - - 1944 - - Kravjanský, Zoltán farár
Sobrance 1944 - - 1948 - - Kravjanský, Zoltán farár
Ruská 1948 - - 1950 - - Kravjanský, Zoltán farár
1950 - - 1963 - - Kravjanský, Zoltán mimo pastorácie
Tulčík 1963 - - 1963 - - Kravjanský, Zoltán administrátor
Boťany 1963 - - 1975 - - Kravjanský, Zoltán administrátor
Kr. Chlmec, Boťany 1975 - - - - - Kravjanský, Zoltán na dôchodku