logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33800
Meno kňaza : Kravjanský, Zoltán
Pcmeno kňaza : kravjanskyzoltan
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 252
Poradie : 25250
Citát : Kravjanský Zoltán, n. 20. 3. 1902 v Margecanoch, o. 10. 2. 1929, kapl. Užhorod, 1935 spr. f. Jenkovce, 1941 spr. f. Tiačovo, 1944 spr. f. Sobrance, 1948 spr. f. Ruská, 1950 m. p., 1963 spr. f. Tulčík, 1963 spr. f. Boťany, 1975 n. o. v Kr. Chlmci.

Číslo záznamu : 37321
Meno kňaza : Kravjanský, Zoltán
Pcmeno kňaza : kravjanskyzoltan
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 10750
Citát : KRAVJANSKÝ, Zoltán
* nar. 20.3.1902 Margecany, ord. 10.2.1929 Košice, +27.12.1981 Boťany
* 1929 kaplán Užhorod, 1935 administrátor Jenkovce, 1941 farár Tiačévo, 1944 administrátor Sobrance, 1947 dekan, 1948 farár Ruská, 1950 mimo pastorácie, väzenie do r. 1960, pričom bol odsúdený na 15 rokov, 1963 administrátor Tulčík, 1963 Boťany, 1975 na dôchodku Kráľovský Chlmec, Boťany.
* AACass Necrologium, č. 494. Mikloško, s. 173. Sch. 1978, s. 252.>

Číslo záznamu : 59986
Meno kňaza : Kravjanský, Zoltán
Pcmeno kňaza : kravjanskyzoltan
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 758
Poradie : 12750
Citát : KRAVJANSKÝ, Zoltán (* 20.3.1902 Margecany, okr. Gelnica - + 27.12.1981 Boťany, okr. Trebišov) - trpiteľ za vieru.
Za kňaza ho vysvätili 10.2.1929 v Košiciach. Pôsobil ako kaplán v Užhorode, od r. 1935 ako administrátor farnosti v Jenkovciach. R.1941 sa stal farárom v Tiačéve, r.1944 administrátorom farnosti v Sobranciach, r.1947 dekanom, r.1948 farárom v Ruskej. R.1950 ho nespravodlivo odsúdili na 15 rokov, väznili ho do r.1960. Od r.1963 pôsobil ako administrátor farnosti v Tulčíku a v Boťanoch, od r.1975 žil na dôchodku v Kráľovskom Chlmci.
Lit.: Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od r. 1804. Rkp. 1994, s.78; Mikloško, F.: Nebudete ich môcť rozvrá-tiť. Bratislava 1991, s.173.
CYRIL HIŠEM