logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKozáry, Ignác Anton

Iné mená:

Kozár, aut Kozáry etiam Koháry Ignatius, Antonius. Kozáry, Kozár či Koháry Ignác.

Životopisné dáta:

† 1736, Babiná, okr. Zvolen

Životopis:

Vieme o ňom len veľmi málo. 18. novembra 1727 bol ustanovený za farára v Babinej, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Babiná 1727 nov. 18. 1736 - - Kozáry, Ignác Anton farár