logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3485
Meno kňaza : Kozáry, Ignác Anton
Pcmeno kňaza : kozaryignacanton
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 708
Poradie : 170740
Citát : Kozár, aut Kozáry etiam Koháry Ignatius, Antonius.18. Nov. 1727. investitus parochus in Bábaszék, ubi † 1736.
Preklad : 18. novembra 1727 bol ustanovený za farára v Babinej, kde † 1736.

Číslo záznamu : 29397
Meno kňaza : Kozáry, Ignác Anton
Pcmeno kňaza : kozaryignacanton
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 107
Poradie : 8210
Citát : Kozáry, Kozár, či Koháry Ignác
1727 farár v Babinej. Z. 1736. NSP