logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKozáky, Andrej

Iné mená:

Kozáky Andreas.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V r. sa objavuje ako farár v Novákoch, kde v tom roku vykonal vizitáciu Wolfgang Érsekujváry, ktorý zaznamenal, že okrem Novákov a Podhradia, kde bol novopostavený kostol, spravuje päť priľahlých obcí. Vtedy kostol – ako referuje vizitátor – vlastnila významnú knihovňu, a to: Agendarium Strigoniense. Bibliam sacram latinam, s ôsmimi inými posvätnými a profánnymi kodéxmi, ktoré zozbieral Krištof Majthényi. Zúčastnil sa na Trnavskej synode, ktorú slávil 4. a 5. októbra toho roka Peter Pázmaň. V jeho publikovanom nástroji sa mylne volá Novák.

Pramene:

Péterffy, Conc. II. 317; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nováky 1630 sp. - - - - Kozáky, Andrej farár