logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKovačich, Andrej

Iné mená:

Kovacsich Andreas.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Pochádzal z Rovenska. Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1657 stal bakalárom, v r. 1658 magistrom filozofie. 6. mája 1665 bol ustanovený za farára v Krakovanoch. Odtiaľ 8. februára 1671 v Bzovíku, odkiaľ ho vyhnali. V r. 1678 kostol zničili kuruci. V r. 1686 prešiel do Brezna. Túto farnosť spravovali piaristi, preto nebol dobre prijatý.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krakovany 1665 máj 6. 1671 - - Kovačich, Andrej farár
Bzovík 1671 feb. 8. 1686 mar. - Kovačich, Andrej farár
Brezno 1678 apr. 19. - sp. - Kovačich, Andrej farár