logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3455
Meno kňaza : Kovačich, Andrej
Pcmeno kňaza : kovacsichandrej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 705
Poradie : 170440
Citát : Kovacsich Andreas.Rovenszkensis. Qua alumnus collegii gen. 1657. baccal. 1658. magister philosophiae. 6. Maji 1665. investitus parochus in Krakován. Hinc 8. Febr. 1671. in Bozók, pulso pastore. 1678. ecclesia per Kuruczones effracta. Inde 1686. in Breznóbánya. Quoniam ordo e Scholis Piis hanc parochiam administrabat, idcirco nec bene admissus fuit.
Preklad : Z Rovenska. Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1657 stal bakalárom, v r. 1658 magistrom filozofie. 6. mája 1665 bol ustanovený za farára v Krakovanoch. Odtiaľ 8. februára 1671 v Bzovíku, odkiaľ ho vyhnali. V r. 1678 kostol zničili kuruci. V r. 1686 prešiel do Brezna. Túto farnosť spracovali piaristi, preto nebol dobre prijatý.

Číslo záznamu : 29387
Meno kňaza : Kovačich, Andrej
Pcmeno kňaza : kovacsichandrej
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 106
Poradie : 8110
Citát : Kovačich Andrej
N. v Rovenskom, 1665 farár v Krakovanoch, 1671 v Bzovíku, odkiaľ ho vyhnali 1686 kuruci a kostol mu vyrabovali. 1686 v Brezne, kde však nebol vítaný, lebo fara bola zverená piaristom, ktorých tiež kuruci vyhnali. NSP