logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKonkolyi, Ladislav

Iné mená:

Konkolyi Ladislaus.

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

Filozofiu a teológiu absolvoval vo Viedni po druhom ročníku. 18. septembra 1711 bol ustanovený za farára v Mýte pod Ďumbierom, kde v r. 1714 vykonal vizitáciu Pavol Olasz. 27. apríla 1715 bol ustanovený v Hornom Bare. Vtedy sa filiálka Baka oddelila od materskej farnosti Horný Bar a stala sa farnosťou s filiálkami Trstená na Ostrove a Jurová. Odtiaľ prešiel 23. júla 1728 do novozriadenej farnosti v Žihárci, kde v r. 1730 postavili kostol ku cti sv. Jozefa z nadácií ostrihomského arcibiskupa. 1. augusta 1731 v Tomášikove, kde v tom roku vykonal vizitáciu Ján Jelenfy, ktorý o ňom zaznamenal: „45 ročný. V duchovnej správe 20 rokov. Vydávajú o ňom dobré svedectvo, aj o živote.“ 6. novembra 1733 bol ustanovený v Zemnom, odtiaľ potom 18. januára 1741 vo Veľkom Cetíne, kde v r. 1754 vykonal vizitáciu Juraj Molnár, ktorý o farárovi zaznačil, že je šesťdesiatročný. V r. 1755 farníci žiadali, aby na miesto starnúceho farára poslali iného. Tam pracoval až do r. 1757.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vámos(Maďarsko) 1711 sept. 18. 1715 - - Konkolyi, Ladislav farár
Horný Bar 1715 mar. 27. 1728 júl 23. Konkolyi, Ladislav farár
Žihárec 1728 júl 23. 1731 aug. 1. Konkolyi, Ladislav farár
Tomášikovo 1731 aug. 1. 1733 - - Konkolyi, Ladislav farár
Zemné 1733 nov. 6. 1740 dec. 17. Konkolyi, Ladislav farár
Veľký Cetín 1741 jan. 18. 1757 - - Konkolyi, Ladislav farár