logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJuruš, Gabriel

Životopisné dáta:

* 11. februára 1943, Šarišské Sokolovce, okr. Sabinov

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 21. júna 1969 vysvätený za kňaza Košickej diecézy. Jeden rok bol kaplánom vo Veľkom Šariši, jeden rok v Bardejove, jeden rok v Stropkove, kde sa 1. septembra 1972 stal administrátorom do 1. júla 1973 a ešte rok tam bol kaplánom. V rokoch 1974-1991 bol farárom v Prešove-Nižnej Šebastovej, v rokoch 1991-1994 pôsobil v Drienove v prešovskom okrese, v rokoch 1994-1997 v Slanci. V r. 1997 odišiel pastoračne pôsobiť medzi kanadských Slovákov. Pôsobí v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Montreale.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 101; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 90;
www.kcpresov.estranky.sk › Kňazi;
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkevne-provincie/p/slovenske-katolicke-misie

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľký Šariš 1969 - - 1970 - - Juruš, Gabriel kaplán
Bardejov 1970 - - 1971 - - Juruš, Gabriel kaplán
Stropkov 1971 - - 1972 - - Juruš, Gabriel kaplán
Stropkov 1972 - - 1973 - - Juruš, Gabriel doč.správca farnosti
Stropkov 1973 - - 1974 - - Juruš, Gabriel kaplán
Nižná Šebastová 1974 - - 1991 - - Juruš, Gabriel správca farnosti
Drienov 1991 - - 1994 - - Juruš, Gabriel farár
Slanec 1994 - - 1997 - - Juruš, Gabriel farár
Montreal 1997 - - 1997 - - Juruš, Gabriel farár
Kanada 1997 - - - - - Juruš, Gabriel farár