logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33772
Meno kňaza : Juruš, Gabriel
Pcmeno kňaza : jurusgabriel
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 249
Poradie : 24970
Citát : Juruš Gabriel, n. 11. 2. 1943 v Šar. Sokolovciach, o. 21. 6. 1969, kapl. V. Šariš, 1970 kapl. Bardejov, 1971 kapl. Stropkov, 1972 doč. spr. f. tamže, 1973 kapl. Stropkov, 1974 spr. f. N. Šebastová.

Číslo záznamu : 37090
Meno kňaza : Juruš, Gabriel
Pcmeno kňaza : jurusgabriel
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 8440
Citát : JURUŠ, Gabriel
* nar. 11.2.1943 Šarišské Sokolovce, ord. 21.6.1969 Košice, prim. Šarišské Sokolovce
* 1969 kaplán Veľký Šariš, 1970 Bardejov, 1971 Stropkov, 1972 dočasný administrátor Stropkov, 1973 kaplán Stropkov, 1974 administrátor Nižná Šebastová, 1991 farár Drienov, 1994 Slanec, 1997 Montreal, Kanada.
* Sch. 1978, s. 249; 1995, s. 161; 1998, s. 127; 2000, s. 136; 2002, s. 146; 2004, s. 143.>