logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJuriga, Ján Krstiteľ

Iné mená:

Juriga Joannes Bapt.

Tituly:

archidiakon, kanonik, mecén

Životopisné dáta:

* 2. júla 1806, Gbely, okr. Skalica – † 10. apríla 1888, Ostrihom, Maďarsko

Životopis:

Pochádzal z roľníckej rodiny, gymnaziálne štúdiá absolvoval v Skalici, Magyaróvári a v Bratislave. Filozofiu a teológiu študoval v seminári sv. Štefana v Trnave, 19. decembra 1829 ho vysvätili za kňaza; ako kaplán pôsobil v Preseľanoch nad Ipľom a Borskom Svätom Jure, po troch rokoch a štyroch mesiacoch v Moravskom Svätom Jáne; od r. 1837 bol aj tamojším kurátorom anabaptistov. Od 2. januára 1840 bol farárom v Lakšárskej Novej Vsi, od 11. apríla 1860 v Borskom Svätom Jure. Za neho, po útoku Prusov prepukla cholera a 14. augusta 1866 skolila aj kaplána Ladislava Vachaja. V r. 1869 sa stal ostrihomským kanonikom, v r. 1876 titulárnym opátom, v r. 1880 šaštínskym archidiakonom. Bol strýkom a podporovateľom Ferdinanda Jurigu, ujcom a podporovateľom Andreja Kubinu; podporoval aj iných študentov teológie, zastával funkciu predsedu Spolku sv. Vojtecha, napomáhal slovenskú tlač a národné dianie; prispieval do Katolíckych novín. Spolok sv. Vojtecha mu dal v r. 1930 vyhotoviť pamätnú tabuľu v Gbeloch.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 620.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lakšárska Nová Ves 1840 jan. 2. 1864 apr. 11. Juriga, Ján Krstiteľ farár
Borský Svätý Jur 1864 apr. 11. 1869 okt. - Juriga, Ján Krstiteľ farár