logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJedlička, Juraj (1774-1865)

Iné mená:

Jedlicska Georgius.

Tituly:

ľudový liečiteľ, osvetový pracovník

Životopisné dáta:

* 1. apríla 1774, Skalica – † 23. februára 1865, Skalica

Životopis:

Teológiu študoval v Generálnom seminári v Bratislave, 12. augusta 1797 ho vysvätili za kňaza. Po skončení štúdií pôsobil tri roky ako kaplán v Zbehoch, od r. 1800 v Piešťanoch. V r. 1809 získal farnosť v Brezovej pod Bradlom, od r. 1814 bol farárom v Leopoldove, od r. 1823 v Bojnej, od r. 1834 v Lančári. Posledné kňazské pôsobisko Lopašov spravoval od r. 1836 až do odchodu do dôchodku v r. 1853, keď sa presťahoval do rodiska. Bol starším rovesníkom svojho oveľa známejšieho rodáka, ľudového liečiteľa Fraňa Madvu. Už počas štúdií sa amatérsky zaoberal medicínou, keď pomáhal opatrovať ranených vojakov vo vojenskom lazarete. Po skončení štúdií sa okrem pastoračných povinností venoval aj liečeniu svojich farníkov. Zaoberal sa bylinkárstvom, všímal si pôsobenie liečivých rastlín na ľudský organizmus. Na dôchodku v Skalici sa aktívne venoval zdravotníckej činnosti v Nemocnici milosrdných bratov, kde sa zdokonaľoval v lekárskej práci a osvojil si nové liečebné postupy. Svojou neúnavnou osvetovou prácou prispel k zlepšovaniu zdravotnej osvety obyvateľov. Angažoval sa v slovenskom národnom hnutí, od 21.1.1858 bol členom prípravného výboru na založenie Spolku sv. Vojtecha. Zomrel ako nestor diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 657; Hučko, J.: Sociálne zloženie a pôvod slovenskej obrodenskej inteligencie. Bratislava 1974, s. 322; bibliografický článok: Cyrill a Method, r. 13, 8. 11.1863, č. 39, s. 318; nekrológ: Tamtiež, r. 15, 15.5.1865, č. 14, s. 111; Archív BiO MS (výpis z matriky); Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 543.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Brezová pod Bradlom 1809 - - 1814 - - Jedlička, Juraj (1774-1865) farár
Leopoldov 1814 - - 1823 - - Jedlička, Juraj (1774-1865) farár
Bojná 1823 máj 11. 1834 - - Jedlička, Juraj (1774-1865) farár
Dolný Lopašov 1836 máj - 1853 mar. 29. Jedlička, Juraj (1774-1865) farár