logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHusár, Vavrinec

Iné mená:

Huszár Laurentius, Joannes. Husár Vavrinec

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

† 1686, Žiar nad Hronom

Životopis:

Zo seminára sv. Štefana bol v r. 1650 vysvätený za kňaza. Už v r. 1657 sa stal administrátorom. 24. apríla 1664 bol ustanovený za farára v Hontianskych Nemciach. Odtiaľ 22. decembra 1666 v Lovči, 27. novembra 1669 vo Svätom Kríži čiže Žiari nad Hronom, kde začal pravidelne písať matriky. Bol dekanom. Pracoval až do r. 1686. Do 1667 farár v Lovči, potom vo Sv. Kríži. Z. 1686. Založil veľkú fundáciu svätokrížskeho kňazstva.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Historia domus Svätý Kríž nad Hronom; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hontianske Nemce 1664 apr. 24. - - - Husár, Vavrinec farár
Lovča 1666 dec. 22. 1667 - - Husár, Vavrinec farár
Žiar nad Hronom 1669 nov. 27. 1686 - - Husár, Vavrinec farár
Lovča 1675 - - 1675 - - Husár, Vavrinec administrátor druhý raz