logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2675
Meno kňaza : Husár, Vavrinec
Pcmeno kňaza : husarvavrinec
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 639
Poradie : 162640
Citát : Huszár Laurentius, Joannes.E seminario s. Stephani 1650. ordinatus. Jam 1657. administratur. 24. Apr. 1664. investitus parochus in Némethi in cottu Hont. Hinc 22. Dec. 1666. in Nagy-Lovcsa. Inde 27. Nov. 1669. in Bars-Szent-Kerezst. Ubi incepit matriculas regulariter scribere. Fuit una VADnus. Operatus usque 1686.
Preklad : Zo seminára sv. Štefana bol v r. 1650 vysvätený za kňaza. Už v r. 1657 sa stal administrátorom. 24. apríla 1664 bol ustanovený za farára v Nemciach v Hontianskej župe. Odtiaľ 22. decembra 1666 v Lovči, 27. novembra 1669 vo Svätom Kríži nad Hronom. Kde začal pravidelne písať matriky. Bol vicedekanom. Pracoval až do r. 1686.

Číslo záznamu : 29150
Meno kňaza : Husár, Vavrinec
Pcmeno kňaza : husarvavrinec
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 80
Poradie : 5740
Citát : Husár Vavrinec
Do 1667 farár v Lovči, potom vo Sv. Kríži. Z. 1686. Založil veľkú fundáciu svätokrížskeho kňazstva. /HD Sv. Kríž/