logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHubáč, Michal

Iné mená:

Hubatius Michael. Hubatius Michal.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

5. mája 1675 bol ustanovený za farára v Hájnikách, kde ešte v tom mesiaci prestal pracovať. Nasledoval Ján Hubáč, čím sa zdá byť identický.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.


Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sliač 1675 máj 5. 1675 - - Hubáč, Michal farár