logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2633
Meno kňaza : Hubáč, Michal
Pcmeno kňaza : hubacmichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 636
Poradie : 162220
Citát : Hubatius Michael.5. Maji 1675. investitus parochus in Hajnik, ubi eodem adhuc mense operari desint. Secutus est illum Hubatius Joannes, quocum identicus esse videtur.
Preklad : 5. mája 1675 bol ustanovený za farára v Hájnikách, kde ešte v tom mesiaci prestal pracovať. Nasledoval Ján Hubáč, čím sa zdá byť identický.

Číslo záznamu : 29132
Meno kňaza : Hubáč, Michal
Pcmeno kňaza : hubacmichal
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 78
Poradie : 5560
Citát : Hubatius Michal
5.V.1675 stal sa farárom v Hájnikách, kde bol iba mesiac, po ňom nasledoval Ján Hubatius. NSP. /Zdá sa však, že sa jedná o jednu osobu./