logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHottovinszky, Karol

Iné mená:

Hottovinszky Carolus.

Tituly:

notár dištriktu

Životopisné dáta:

* 21. októbra 1841 – † po r. 1920, Balassagyarmat, Maďarsko

Životopis:

Teológiu absolvoval v Ostrihome, 2. augusta 1868 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Vojke nad Dunajom. V mesiaci augusta 1870 bol konštituovaný za dočasného správcu v Moste pri Bratislave, kde pôsobil až do novembra toho roka. Nato sa stal kaplánom v Tomášikove, od r. 1871 vo Vinici, od r. 1872 v Balassagyarmate. Tam sa v r. 1877 stal dočasným a duchovným správcom a 16. februára 1884 farárom. V tom roku bola veža kostola pokrytá meďou a kostol bol zvonku reštaurovaný za 4000 florénov. Bol notárom a duchovným dištriktu a spovedníkom rehoľných sestier.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Most pri Bratislave 1870 aug. - 1870 nov. - Hottovinszky, Karol farár
Balassa-Gyarmat (Maďarsko) 1884 feb. 16. - - - Hottovinszky, Karol farár