logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2597
Meno kňaza : Hottovinszky, Karol
Pcmeno kňaza : hottovinszkykarol1841
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 633
Poradie : 161860
Citát : Hottovinszky Carolus.Natus 21. Oct. 1841. Theologiam Strigonii absolvit. 2. Aug. 1868. ordinatus est. Cooperatoremn egit in Vajka. Mense Aug. 1870. constitutus est int. admin. in Hidas, usque in Nov. ejusd. a. Abhinc cooperator in Tallós, ab 1871. in Ipollynyék, ab 1872. in Balassa-Gyarmath, 1877. admin. in spir. et temp. Ibidem, ubi 16. Febr. 1884. praesentatus est parochus. Eodem a. turris ecclesiae lamina cuprea provisa et ecclesia exstus restaurata pretio 4000 flnor. Notarius et spirit. distrintus. Sororum charit. confess. ord.
Preklad : Narodil sa 21. októbra 1841. Teológiu absolvoval v Ostrihome. 2. augusta 1868 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Vojke nad Dunajom. V mesiaci augusta 1870 bol konštituovaný za dočasného správcu v Moste pri Bratislave, až do novembra toho roka. Nato sa stal kaplánom v Tomášikove, od r. 1871 vo Vinici, od r. 1872 v Balassagyarmate. Tam sa v r. 1877 stal dočasným a duchovným správcom, kde bol 16. februára 1884 predstavený ako farár. V tom roku bola veža kostola pokrytá meďou a kostol bol zvonku reštaurovaný za 4000 florénov. Bol notárom a duchovným dištriktu a spovedníkom rehoľných sestier.