logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHorváth, Ladislav

Iné mená:

Horváth de Rakovicz Ladislaus.

Životopisné dáta:

* 22. júna 1834, Reca, okr. Senec – † po r. 1820, Suchá nad Parnou, okr. Trnava

Životopis:

Filozofiu študoval v Trnave, teológiu v Ostrihome. 25. júla 1858 bol vysvätený za kňaza. Od septembra do 22. októbra toho roka zastupoval farára v prázdnom benefíciu Boldog. Nato pôsobil ako kaplán vo Voderadoch, od 1. februára 1861 v Nových Košariskách pri Dunajskej Lužnej. 14. augusta 1864 bol duchovným správcom pri chorom farárovi v Dolnom Bare, po jeho smrti sa tam 29. septembra toho roka stal administrátorom. 10. decembra t. r. obdržal benefícium. Potom bol 13. decembra 1870 vymenovaný za farára v Suchej nad Parnou. 9. januára 1871 bol ustanovený a 22. toho mesiaca inštalovaný. V r. 1871 a 1872 obnovil farnosť. V r. 1873 a 1874 veľkomyseľnosťou Jána Pálffyho bola za 15 tisíc florénov znovu postavená farská budova. V r. 1875 bol reštaurovaný kostol vo filiálke Zvončín, v r. 1883 aj v Kostolnej, v r. 1885 sakristia farského kostola.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
Schem. Ostr. arcdiec. z r. 1905.
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolný Bar 1864 sept. 29. 1871 jan. 9. Horváth, Ladislav farár
Suchá nad Parnou 1871 jan. 9. 1907 - - Horváth, Ladislav farár
Grinava 1911 - - 1912 - - Horváth, Ladislav administrátor