logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHornlak, Karol Alexander

Iné mená:

Hornlak, vel Hrnolak de Horn Carolus Alexander.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Pochádzal zo Spiša. Ako chovanec generálneho seminára sa stal v r. 1750 bakalárom, v r. 1751 magistrom filozofie. Teológiu študoval v tom istom seminári, 9. augusta 1755 sa stal nástupcom v katedrálnom kostole. Odtiaľ bol 22. marca 1756 poslaný na Spiš, tam bol potom farárom v Lomničke a dekanom dolnopopradského dištriktu. Okolo r. 1765 prijal farnosti Slovenská Ves a Výborná, dočasne spojené. Stal sa tiež apoštolským protonotárom. Bol inkorporovaný do novozriadenej Spišskej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slovenská Ves 1765 sp. - - - - Hornlak, Karol Alexander farár
Výborná 1765 sp. - - - - Hornlak, Karol Alexander farár