logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHenrich (Babiná, 1332)

Iné mená:

Henricus. Henrik de Babasat. Henrich de Drabrimo. Henrik de Plesvic

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

Medzi rokmi 1332 – 1337 bol farárom v Babasac, Babasat čiže Babinej, ktorý pápežským decimátorom prísažne dosvedčil, že jeho benefícium nevynáša nad šesť mariek. Patril ku prepozitúre sv. Tomáša. Zjavne je identický s Henrichom, ktorý v tých rokoch pôsobil v Dobrej Nive aj s Henrichom v Sáse. Je možné, že je zhodný aj s Henrichom z Bacúrova.

Pramene:

Mon. Vat. S. I. T. I. 227; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sása 1332 medzi 1337 - - - Henrich (Babiná, 1332) farár
Babiná 1332 medzi 1337 - - - Henrich (Babiná, 1332) farár
Dobrá Niva 1332 medzi 1337 - - - Henrich (Babiná, 1332) farár