logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHančok, Ignác

Iné mená:

Hančok Ignatius. Jančok Ignác; Hanček

Tituly:

archidiakon

Životopisné dáta:

* 17. júla 1828, Háj, okr. Turčianske Teplice – † 1. januára 1901, Handlová, okr. Prievidza

Životopis:

Teológiu študoval v Banskej Bystrici, po skončení štúdia bol v r. 1851 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Handlovej, Žarnovici, Vyhniach, Tužine a Starých Horách. V r. 1858 sa stal správcom farnosti v Predajnej. Od r. 1860 pôsobil v Kopernici, najprv ako administrátor, od r. 1861 ako farár. Od r. 1879 bol farárom v Handlovej, kde sa v r. 1892 stal dekanom, v r. 1898 nitrianskym archidiakonom. Keď dostal prezentu na handlovskú faru, ľudia urobili takú špinavú agitáciu proti nemu, že sa fary zriekol, ale biskup to neprijal. Za svojho života daroval fondu pre deficientov 16.400 zlatých. Zomrel, keď sa obliekal na svätú omšu.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Handlová 1852 sp. - - - - Hančok, Ignác kaplán
Vyhne 1854 sp. - - - - Hančok, Ignác kaplán
Brusno 1855 - - 1856 - - Hančok, Ignác administrátor
Staré Hory 1858 sp. - - - - Hančok, Ignác kaplán
Predajná 1858 - - 1859 - - Hančok, Ignác administrátor
Kopernica 1860 - - 1880 - - Hančok, Ignác farár
Handlová 1879 - - 1901 - - Hančok, Ignác farár