logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29047
Meno kňaza : Hančok, Ignác
Pcmeno kňaza : hancokignac
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 70
Poradie : 4710
Citát : Hančok Ignác
N. 17.VII.1828 v Háji, o. 1851, kaplán v Handlovej, Žarnovici, Vyhniach, Tužine, St. Horách, SF v Predajnej, Radvani, 1859 SF, 1861 farár v Kopernici, 1879 v Handlovej, 1892 D, 1898 AD nitriansky. Z. 1.1.1901, keď sa obliekal na omšu. Keď dostal prezentu na handlovskú faru, ľudia urobili takú špinavú agitáciu proti nemu, že sa fary zriekol, ale biskup to neprijal. Za svojho života daroval fondu pre deficientov 16.400 zl.

Číslo záznamu : 30829
Meno kňaza : Hančok, Ignác
Pcmeno kňaza : hancokignac
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 34
Poradie : 2640
Citát : Hančok Ignác
N. 17.6.1838 v Háji. O. 1851. K v Handlovej, Žarnovici, Vyhniach, Tužine, St. Horách, SF v Predajnej, Radvani, 1859 SF, 1861 F v Kopernici, 1879 v Handlovej, 1892 D. 1898 AD nitr. Z. 1.1.1901. Poch. je vo Zvolene.
Keď dostal prezentu na Handlovú, farníci robili takú špinavú propagandu proti nemu, že sa zriekol, ale B to neprijal. Penzijnému fondu kňazov daroval 16.480 zl. Zomrel, keď sa obliekal k omši.

Číslo záznamu : 73225
Pcmeno kňaza : hancokignac
Www stránka : Mail: Dr. Ladislav Hagara, PhD. [22.5.2024]
Skratka knihy : mail
Poradie : 540
Citát : Ignác Hančok: 1852 kaplán v Handlovej (Schem. Neosol. 1852, s. 106)