logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHadbavný, Imrich

Iné mená:

Hadbavni Emericus.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* Miklušovce, okr. Prešov – † 13. novembra 1793, Sebechleby, okr. Krupina

Životopis:

Šľachtic z Miklušoviec na Spiši. Ako chovanec seminára Marianum sa v r. 1749 stal bakalárom a v r. 1750 magistrom filozofie. Teológiu študoval do druhého ročníka v tomto seminári, ukončil ju v r. 1752 a 6. decembra 1753 bol poslaný na Spiš za kaplána, 31. mája 1758 do Pezinka a 25. mája 1759 do Hronského Svätého Beňadika. 22. novembra 1762 bol ustanovený za farára v Hontianskych Nemciach. Tam bol v r. 1766 vykonaný súpis. Odtiaľ prešiel 3. júla 1768 do Sebechlieb. Tam zastával úrad dekana hornohontianskeho dištriktu. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hontianske Nemce 1762 nov. 22. 1768 júl 3. Hadbavný, Imrich farár
Sebechleby 1768 júl 3. 1793 nov. 13. Hadbavný, Imrich farár